Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Brief van GS over Monitor Wind op Land 2018_bijlage Bereikbaarheid en Energie 09-09-2019 procedurevergadering
Brief van GS over Monitor Wind op Land 2018 Bereikbaarheid en Energie 09-09-2019 procedurevergadering
Emailbericht van Dhr Ter Keurs ea over Wobverzoek prov besluitvorming bomenkapplannen in Vlietland Klimaat, Natuur en Milieu 09-09-2019 procedurevergadering
Schriftelijke vragen van het Statenlid Çelik (DENK) over dreigend tekort drinkwatervoorziening Maas Provinciale Staten 12-09-2019 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van de Statenleden Stepanyan en Klumpes (GroenLinks) over Uitrol 5G netwerk Provinciale Staten 13-09-2019 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van het Statenlid Hoogerwerf (PvdDieren) over stalbrand Streefkerk Provinciale Staten 10-09-2019 doorgeleiden naar GS ter afhandeling

Zoeken