Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Position Paper Burgerparticipatie De Zwethzone en rapport over Westland Variant Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 11-05-2017 procedurevergadering 7 juni 2017
GS-brief over Toekomstvisie personenvervoer over water_Toekomstvisie Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 11-05-2017 procedurevergadering 7 juni 2017
GS-brief over Toekomstvisie personenvervoer over water Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 11-05-2017 procedurevergadering 7 juni 2017
Brief gedeputeerden Janssen en Vermeulen over onderzoeken PFOA en GenX bedrijven DuPont en Chemours (11 mei 2017) Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) 11-05-2017 procedurevergadering 7 juni 2017

Zoeken