Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Mailbericht van Bestuur Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 over agendering Statenvoorstel Klimaat, Natuur en Milieu 15-01-2021 procedurevergadering 17 februari
Brief van Randstedelijke Rekenkamer Concept 1e begrotingswijziging 2021 Bestuur, Maatschappij en Middelen 15-01-2021 procedurevergadering 17 februari
brief van gedeputeerde Baljeu Overzicht Brexit januari 2021 Bestuur, Maatschappij en Middelen 15-01-2021 procedurevergadering 17 februari
brief van gedeputeerde Vermeulen Vervolg bomenkap in het kader van groot onderhoud N489 Bereikbaarheid en Energie 15-01-2021 procedurevergadering 10 februari
Reactie commissievoorzitter KNM over agendering Statenvoorstel Motie 867 Geluidsbeperkende maatregelen Vlietland Klimaat, Natuur en Milieu 15-01-2021 procedurevergadering 17 februari
Aangepast Statenvoorstel - Limes Werelderfgoed Centrumregeling Bestuur, Maatschappij en Middelen 14-01-2021 procedurevergadering 20 januari
GS-besluit Aanpassing beleidsregels stikstof_Wijziging beleidsregels extern salderen en verleasen 15 dec 2020 Klimaat, Natuur en Milieu 14-01-2021 procedurevergadering 17 februari
GS-besluit Aanpassing beleidsregels stikstof_GS-brief Klimaat, Natuur en Milieu 14-01-2021 procedurevergadering 17 februari
GS-brief Akkoord over PZH-wal bij Vlietland Klimaat, Natuur en Milieu 14-01-2021 procedurevergadering 17 februari
GS-brief Akkoord over PZH-wal bij Vlietland_Bijlage Ontvangen brief van RCV Klimaat, Natuur en Milieu 14-01-2021 procedurevergadering 17 februari

Zoeken