Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Brief cdK inzake sociaal domein Bestuur, Maatschappij en Middelen 11-01-2021 procedurevergadering 20 januari
brief van Gedeputeerde De Zoete Toezegging Emancipatieprijs Bestuur, Maatschappij en Middelen 11-01-2021 procedurevergadering 20 januari
Aangepast Statenvoorstel - Limes Werelderfgoed Centrumregeling Bestuur, Maatschappij en Middelen 14-01-2021 procedurevergadering 20 januari
Mailbericht van Bestuur Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 over agendering Statenvoorstel Klimaat, Natuur en Milieu 15-01-2021 procedurevergadering 17 februari
GS-brief Amendement 648 VVD Versnelling toepassing mest met gereduceerd fosfaatgehalte Klimaat, Natuur en Milieu 12-01-2021 procedurevergadering 17 februari
GS-brief Brief uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw_Rapport WEcR Klimaat, Natuur en Milieu 12-01-2021 procedurevergadering 17 februari
GS-brief Brief uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw Klimaat, Natuur en Milieu 12-01-2021 procedurevergadering 17 februari
GS-brief Amendement 648 VVD Versnelling toepassing mest met gereduceerd fosfaatgehalte_CLM Rapportage Klimaat, Natuur en Milieu 12-01-2021 procedurevergadering 17 februari
GS-brief Brief uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw_Resultaten van de Innovatie Agenda Klimaat, Natuur en Milieu 12-01-2021 procedurevergadering 17 februari
GS-brief Brief uitvoering hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw_Geactualiseerd overzicht programma’s/strategieën Klimaat, Natuur en Milieu 12-01-2021 procedurevergadering 17 februari

Zoeken