Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Voortgangsrapportage Warmte november-december 2020_GS-brief Bereikbaarheid en Energie 14-01-2021 overlegvergadering 27 januari
Voortgangsrapportage Warmte november- december 2020 Bereikbaarheid en Energie 14-01-2021 overlegvergadering 27 januari
Schriftelijke vragen van het Statenlid Hoogerwerf (PvdD) aantasting natuurwaarden als gevolg van Windpark Provinciale Staten 11-01-2021 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van het Statenlid Bakx (50Plus) Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin en Bollenstreek Provinciale Staten 13-01-2021 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Reactie commissievoorzitter KNM over agendering Statenvoorstel Motie 867 Geluidsbeperkende maatregelen Vlietland Klimaat, Natuur en Milieu 15-01-2021 procedurevergadering 17 februari
Reactie bedrijfsleven Duin en Bollenstreek pva Bereikbaarheid en Energie 11-01-2021 procedurevergadering 10 februari
Mailbericht van Bestuur Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 over agendering Statenvoorstel Klimaat, Natuur en Milieu 15-01-2021 procedurevergadering 17 februari
Mailbericht met bijlagen van Buurtschap Katwijkse Weg 5600 woningen Locatie Nieuw Valkenburg Ruimte, Wonen en Economie 12-01-2021 procedurevergadering 10 februari
GS-brief Woon-werkakkoord met gemeente Rotterdam_Woon-werkakkoord Feyenoord City Ruimte, Wonen en Economie 12-01-2021 procedurevergadering 10 februari
GS-brief Woon-werkakkoord met gemeente Rotterdam Ruimte, Wonen en Economie 12-01-2021 procedurevergadering 10 februari

Zoeken