Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Brief van Gedeputeerde Bom Toezeggingen n_a_v_ vergadering 6 februari 2019 van Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Provinciale Staten 15-02-2019 desgewenst betrekken bij de behandeling in Provinciale Staten
Brief van Dorpsoverleg Benthuizen over Dorpsvisie Benthuizen Kies een orgaan 14-02-2019 procedurevergadering 19 juni
Schriftelijke vragen van het Statenlid Minderhout (PvdA) Tijdelijke opslag GenX in Dordrecht Provinciale Staten 13-02-2019 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van het Statenlid Potjer (GroenLinks) Chemours moet tonnen GenX-afval terughalen uit Italie na milieuschandaal Kies een orgaan 13-02-2019
Schriftelijke vragen van het Statenlid Van Viegen (PvdD) over vangen verwilderde en zwerfkatten door jagers Provinciale Staten 12-02-2019 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Bestedingsvoorstel resterende 3 mln_ aan maatregelen vanuit motie 725 CDA Miljoenen voor Winst en Weidevogels_Statenvoorstel (NAGEZONDEN) Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 12-02-2019 overlegvergadering 13 februari 2019
Bestedingsvoorstel resterende 3 mln_ aan maatregelen vanuit motie 725 CDA Miljoenen voor Winst en Weidevogels_ bijlage Gedragen bestedingsvoorstel (NAGEZONDEN) Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 12-02-2019 overlegvergadering 13 februari 2019
Brief van Gedeputeerde Weber over Vlietland uitvoering motie 811 (NAGEZONDEN) Statencommissie-Duurzame Ontwikkeling 11-02-2019 overlegvergadering 13 februari 2019
Brief van Gedeputeerde Baljeu over Onderzoek Vlaardingen Kies een orgaan 11-02-2019 procedurevergadering 19 juni

Zoeken