Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
GS-brief Behandelvoorstel Motie 940 Voorhangproceduren zon en wind op land Bereikbaarheid en Energie 16-10-2020 procedurevergadering 28 oktober
GS-brief Behandelvoorstel Motie 940 Voorhangproceduren_bijlage Bereikbaarheid en Energie 16-10-2020 procedurevergadering 28 oktober
Startnotitie Gezond en Veilig Klimaat, Natuur en Milieu 16-10-2020 procedurevergadering 4 november
GS-brief Pachtprijzen 2021 Besluit Klimaat, Natuur en Milieu 16-10-2020 procedurevergadering 4 november
GS-brief Pachtprijzen 2021 Uitleg pachtpakketten voor gronden met een provinciaal doel Klimaat, Natuur en Milieu 16-10-2020 procedurevergadering 4 november
GS-brief Startnotitie Gezond en Veilig Klimaat, Natuur en Milieu 16-10-2020 procedurevergadering 4 november
GS-brief Pachtprijzen 2021 Klimaat, Natuur en Milieu 16-10-2020 procedurevergadering 4 november
Schriftelijke vragen van het Statenlid Van Viegen (PvdD) nieuwe datacenters Zuid-Holland Provinciale Staten 15-10-2020 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Brief aan Provinciale Staten over terugkoppeling IPO-zaken_Bijlage Verslag AV 30 juni 2020 Bestuur, Maatschappij en Middelen 15-10-2020 procedurevergadering 4 november 2020
Brief aan Provinciale Staten over terugkoppeling IPO-zaken_Bijlage Verslag AV 12 december 2019 Bestuur, Maatschappij en Middelen 15-10-2020 procedurevergadering 4 november 2020

Zoeken