Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Emailbericht van Het Molenberaad over Bezwaren tegen presenteren van concept ontwerp PIP N207 Zuid Bereikbaarheid en Energie 15-10-2020 procedurevergadering 28 oktober 2020
GS-brief Convenant Broekpolder Ruimte, Wonen en Economie 13-10-2020 procedurevergadering 28 oktober
Convenant Broekpolder Ruimte, Wonen en Economie 13-10-2020 procedurevergadering 28 oktober
Brief van gedeputeerde De Zoete Huisvesting arbeidsmigranten Ruimte, Wonen en Economie 14-10-2020 procedurevergadering 28 oktober
GS-brief Behandelvoorstel Motie 940 Voorhangproceduren zon en wind op land Bereikbaarheid en Energie 16-10-2020 procedurevergadering 28 oktober
GS-brief Behandelvoorstel Motie 940 Voorhangproceduren_bijlage Bereikbaarheid en Energie 16-10-2020 procedurevergadering 28 oktober
GS-brief over impact coronavirus op OV Bereikbaarheid en Energie 13-10-2020 procedurevergadering 28 oktober
GS-brief Verlenging SOK en convenant RCSG Bereikbaarheid en Energie 13-10-2020 procedurevergadering 28 oktober
GS-brief Verlenging SOK en convenant RCSG bijlage 3 Bereikbaarheid en Energie 13-10-2020 procedurevergadering 28 oktober
GS-brief Verlenging SOK en convenant RCSG bijlage 2 Bereikbaarheid en Energie 13-10-2020 procedurevergadering 28 oktober

Zoeken