Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
voortgangsrapportage Regionaal Maatschappelijke Agenda van september 2020 Bestuur, Maatschappij en Middelen 12-10-2020 procedurevergadering 4 november
Startnotitie Gezond en Veilig Klimaat, Natuur en Milieu 16-10-2020 procedurevergadering 4 november
Schriftelijke vragen van het Statenlid Van Viegen (PvdD) nieuwe datacenters Zuid-Holland Provinciale Staten 15-10-2020 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van het Statenlid Mooiman (PVV) Zo spoedig mogelijk stoppen met verbranding biomassa Provinciale Staten 12-10-2020 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
PZG Begroting 2021-2035 Provinciale Staten 13-10-2020 bespreking in overlegvergadering statencommissie KNM en PS
Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039_Bijlage 3 projectenatlas Provinciale Staten 13-10-2020 bespreking in overlegvergadering statencommissie BE en PS
Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039_bijlage 2 overzicht projecten Provinciale Staten 13-10-2020 bespreking in overlegvergadering statencommissie BE en PS
Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2021-2039 Provinciale Staten 13-10-2020 bespreking in overlegvergadering statencommissie BE en PS
Programma Zuid-Hollandse Economie 2021-2025 Provinciale Staten 13-10-2020 bespreking in overlegvergadering statencommissie RWE en PS
Ontwerp Omgevingsbeleid 2020_GS-brief Integrale Statencommissie 13-10-2020 procedurevergadering 28 oktober

Zoeken