Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
brief van gedeputeerde Potjer Toezeggingen Integrale commssie Integrale Statencommissie 18-09-2020 procedurevergadering 28 oktober
Statenvoorstel Wensen en bedenkingen op de concept regionale energiestrategieën in Zuid-Holland Provinciale Staten 18-09-2020 Statenvergadering 23 september
GS-brief Ontwikkelingen bibliotheekwerk najaar 2020 Bestuur, Maatschappij en Middelen 18-09-2020 procedurevergadering 7 oktober
Statenvoorstel Najaarsnota 2020 Bestuur, Maatschappij en Middelen 18-09-2020 overlegvergaderingen statencommissies en PS
Najaarsnota 2020_Bijlageboek Bestuur, Maatschappij en Middelen 18-09-2020 overlegvergaderingen statencommissies en PS
GS-brief Ontwikkelingen bibliotheekwerk najaar 2020_Monitor bibliotheeknetwerk 2018 Bestuur, Maatschappij en Middelen 18-09-2020 procedurevergadering 7 oktober
Najaarsnota 2020 Bestuur, Maatschappij en Middelen 18-09-2020 overlegvergaderingen statencommissies en PS
Brief van Gedeputeerde Bom Vermeulen Publicatie EFSA-opinie PFAS, reactie RIVM en stand van zaken Chemours Klimaat, Natuur en Milieu 18-09-2020 procedurevergadering 7 oktober
GS-brief Afhandeling toezeggingen en planning LTA inzake dossier arbeidsmigranten (nagekomen) Ruimte, Wonen en Economie 18-09-2020 procedurevergadering 30 september
Programma huisvesting arbeidsmigranten (nagekomen) Ruimte, Wonen en Economie 18-09-2020 procedurevergadering 30 september

Zoeken