Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Statenvoorstel Wensen en bedenkingen op de concept regionale energiestrategieën in Zuid-Holland Provinciale Staten 18-09-2020 Statenvergadering 23 september
Brief vande Gedeputeerden Koning en De Zoete Mededeling inzake bestemmingsplan Bacinol gemeente Delft Ruimte, Wonen en Economie 14-09-2020 procedurevergadering 30 september
Brief van Gedeputeerde Bom Voortgang kennisprogramma ACCEZ Ruimte, Wonen en Economie 15-09-2020 procedurevergadering 30 september
GS-brief Afhandeling toezeggingen en planning LTA inzake dossier arbeidsmigranten (nagekomen) Ruimte, Wonen en Economie 18-09-2020 procedurevergadering 30 september
Programma huisvesting arbeidsmigranten (nagekomen) Ruimte, Wonen en Economie 18-09-2020 procedurevergadering 30 september
Brief van Gedeputeerde Vermeulen RijnlandRoute lekkage bij ontmanteling tunnelboormachine Bereikbaarheid en Energie 16-09-2020 procedurevergadering 30 september
GS-brief Concept Regionale energiestrategiën Midden-Holland, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee Brief aan bestuurlijk trekkers Bereikbaarheid en Energie 18-09-2020 procedurevergadering 30 september
brief van gedeputeerde Potjer Toezeggingen Integrale commssie Integrale Statencommissie 18-09-2020 procedurevergadering 28 oktober
Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Memo Zuid-Hollandse inzet op EU-subsidies met kosten-batenanalyse Bestuur, Maatschappij en Middelen 16-09-2020 procedurevergadering 16 september
brief Gedeputeerde Baljeu Interactieve Stikstofkaart Klimaat, Natuur en Milieu 14-09-2020 procedurevergadering 7 oktober

Zoeken