Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland Integrale Statencommissie 17-09-2020 overlegvergadering 30 september
Statenvoorstel Wensen en bedenkingen op de concept regionale energiestrategieën in Zuid-Holland Provinciale Staten 18-09-2020 Statenvergadering 23 september
Statenvoorstel Vaststelling Beleidsnota verbondern partijen 2020-2021 Bestuur, Maatschappij en Middelen 18-09-2020 procedurevergadering 7 oktober
Statenvoorstel Najaarsnota 2020 Bestuur, Maatschappij en Middelen 18-09-2020 overlegvergaderingen statencommissies en PS
Statenvoorstel Beleidsuitgangspunten en subsidieregeling Toerisme Integrale Statencommissie 17-09-2020 overlegvergadering 30 september
Startnotitie toerisme Zuid-Holland Integrale Statencommissie 17-09-2020 overlegvergadering 30 september
Schriftelijke vragen van Statenlid Van Viegen (PvdD) over Handhaving overtreding MooiMekkerland Provinciale Staten 17-09-2020 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van Statenleden Van der Lubbe Zevenbergen en Weide (VVD) over De procederende provincie Provinciale Staten 17-09-2020 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van het Statenlid Zevenbergen (VVD) ea handhaving Covid regels OV Provinciale Staten 15-09-2020 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
Schriftelijke vragen van het Statenlid Kasbergen (GroenLinks) Nissewaard aangifte Provinciale Staten 14-09-2020 doorgeleiden naar GS ter afhandeling

Zoeken