Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Schriftelijke vragen van de Statenleden Van Waaij (VVD) en Haasnoot (50Plus) Space-cluster in Zuid-Holland_pdf Provinciale Staten 26-11-2021 doorgeleiden naar GS ter afhandeling
GS-brief Opzeggen gebruik Lammenschansplein in verband met aanleg nieuwe Lammebrug Bereikbaarheid en Energie 25-11-2021 procedurevergadering 12 januari
brief van de gedeputeerden De Zoete en Zevenbergen Sturing en verantwoording provinciale cultuurinstellingen Bestuur, Maatschappij en Middelen 25-11-2021 procedurevergadering 19 januari
brief van gedeputeerde Koning Brief van de heer Vreugdenhil over gebiedsontwikkeling Oranjebonnen Klimaat, Natuur en Milieu 25-11-2021 procedurevergadering 19 januari
brief van gedeputeerden Zevenbergen en De Zoete motie 1024 en toezegging inzake actieplan witte vlekken Bestuur, Maatschappij en Middelen 25-11-2021 procedurevergadering 1 december
GS-brief inzake aankondiging verlenging geheimhouding PS 15 december 2021 Bereikbaarheid en Energie 25-11-2021 procedurevergadering 8 december
Bewoners Bestuurders overleg betreffende DFP plannen voor 17 nov 2021 Bereikbaarheid en Energie 24-11-2021 procedurevergadering 24 november
GS-brief Instructie aan BIJ12 inzake het verlenen van tegemoetkomingen in de schade aan suikerbieten Klimaat, Natuur en Milieu 24-11-2021 procedurevergadering 19 januari
Ontsluiting Boskoop in relatie tot bedrijventerrein De Schans II (provincie Zuid-Holland) Bereikbaarheid en Energie 24-11-2021 procedurevergadering 12 januari
Advies Commissie Mer over MXDA-fabriek Mitsubishi Gas Chemical Company te Rotterdam Klimaat, Natuur en Milieu 24-11-2021 procedurevergadering 19 januari

Zoeken