Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Bewoners Bestuurders overleg betreffende DFP plannen voor 17 nov 2021 Bereikbaarheid en Energie 24-11-2021 procedurevergadering 24 november
brief van gedeputeerde Baljeu Aanpassing reglementen Zuid-Hollandse waterschappen Bestuur, Maatschappij en Middelen 22-11-2021 procedurevergadering 19 januari
Brief VNO-NCW West over initiatiefwetsvoorstel Bestuur, Maatschappij en Middelen 22-11-2021 procedurevergadering 19 januari
brief van de gedeputeerden De Zoete en Zevenbergen Sturing en verantwoording provinciale cultuurinstellingen Bestuur, Maatschappij en Middelen 25-11-2021 procedurevergadering 19 januari
GS-brief Instructie aan BIJ12 inzake het verlenen van tegemoetkomingen in de schade aan suikerbieten Klimaat, Natuur en Milieu 24-11-2021 procedurevergadering 19 januari
Advies Commissie Mer over MXDA-fabriek Mitsubishi Gas Chemical Company te Rotterdam Klimaat, Natuur en Milieu 24-11-2021 procedurevergadering 19 januari
GS-brief aan Bij12 Klimaat, Natuur en Milieu 24-11-2021 procedurevergadering 19 januari
brief van gedeputeerde Koning Brief van de heer Vreugdenhil over gebiedsontwikkeling Oranjebonnen Klimaat, Natuur en Milieu 25-11-2021 procedurevergadering 19 januari
GS-brief Opzeggen gebruik Lammenschansplein in verband met aanleg nieuwe Lammebrug Bereikbaarheid en Energie 25-11-2021 procedurevergadering 12 januari
Ontsluiting Boskoop in relatie tot bedrijventerrein De Schans II (provincie Zuid-Holland) Bereikbaarheid en Energie 24-11-2021 procedurevergadering 12 januari

Zoeken