Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
GS brief Besluit tot wijziging artikel 1_1 paragraaf 2_11 en bijlage 6 van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 Klimaat, Natuur en Milieu 03-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020
GS brief Besluit tot wijziging artikel 1_1 paragraaf 2_11 en bijlage 6 van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016_Bijlage Besluit Klimaat, Natuur en Milieu 03-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020
Brief van Gedeputeerde Koning over Nieuwe provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Ruimte, Wonen en Economie 03-07-2020 procedurevergadering 9 september 2020
Brief van Gedeputeerde Baljeu over Rapport Randstedelijke Rekenkamer Leiding onder druk_openbaarmaking tijdlijn Bereikbaarheid en Energie 03-07-2020 procedurevergadering 9 september 2020
Brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen over Rapportage Brzo-inspecties 2019 Provincie Zuid-Holland Klimaat, Natuur en Milieu 03-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020
Emailbericht over Rijnlandroute onderzoek gevolgen van uitstel verbreding Europaweg N206 Bereikbaarheid en Energie 03-07-2020 procedurevergadering 9 september 2020
Nieuwsbericht over Partijen willen verder met snellere busverbinding Noordwijk-Schiphol Bereikbaarheid en Energie 03-07-2020 procedurevergadering 9 september 2020
Brief van Gedeputeerde Bom over Voortgangsbrief Connectiviteit en 5G Ruimte, Wonen en Economie 03-07-2020 procedurevergadering 9 september 2020
Brief van de Gedeputeerden Bom en Vermeulen over Uitspraak ambtshalve wijziging vergunning en andere relevante zaken mbt Chemours Klimaat, Natuur en Milieu 03-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020
Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Planuitwerking verbreding A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda Bereikbaarheid en Energie 03-07-2020 procedurevergadering 9 september 2020

Zoeken