Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
GS brief Besluit tot wijziging artikel 1_1 paragraaf 2_11 en bijlage 6 van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 Klimaat, Natuur en Milieu 03-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020
GS brief Besluit tot wijziging artikel 1_1 paragraaf 2_11 en bijlage 6 van Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016_Bijlage Besluit Klimaat, Natuur en Milieu 03-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020
Brief van gedeputeerden Bom en Vermeulen over Rapportage Brzo-inspecties 2019 Provincie Zuid-Holland Klimaat, Natuur en Milieu 03-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020
Brief van de Gedeputeerden Bom en Vermeulen over Uitspraak ambtshalve wijziging vergunning en andere relevante zaken mbt Chemours Klimaat, Natuur en Milieu 03-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020
Brief over Heemschut luidt noodklok over agrarisch erfgoed in Zuid-Holland Bestuur, Maatschappij en Middelen 02-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020
Brief van de Werkgroep Internationaal aan Statencommissie BMM inzake Internationale Strategie 2020-2023 Bestuur, Maatschappij en Middelen 02-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020
GS brief Rapportage ambtelijke integriteit 2019_Bijlage Rapportage Bestuur, Maatschappij en Middelen 03-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020
GS brief Rapportage buitenlandse dienstreizen van GS-leden februari-maart 2020 Bestuur, Maatschappij en Middelen 03-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020
GS brief Rapportage ambtelijke integriteit 2019 Bestuur, Maatschappij en Middelen 03-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020
GS brief Rapportage buitenlandse dienstreizen van GS-leden februari-maart 2020_Bijlage Rapportage Bestuur, Maatschappij en Middelen 03-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020

Zoeken