Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Reactie ODH ingediende zienswijzen Begroting ODH 2021 Bestuur, Maatschappij en Middelen 29-06-2020 procedurevergadering 16 september
Nieuwsbericht over Partijen willen verder met snellere busverbinding Noordwijk-Schiphol Bereikbaarheid en Energie 03-07-2020 procedurevergadering 9 september 2020
GS brief Zienswijze op Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat_Bijlage Zienswijze Bereikbaarheid en Energie 03-07-2020 procedurevergadering 9 september 2020
GS brief Zienswijze op Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Bereikbaarheid en Energie 03-07-2020 procedurevergadering 9 september 2020
GS-brief Verkiezingsinzet_Samen Sterker Zeker Nu Bestuur, Maatschappij en Middelen 30-06-2020 procedurevergadering 16 september
GS-brief Verkiezingsinzet Bestuur, Maatschappij en Middelen 30-06-2020 procedurevergadering 16 september
GS brief Tussenevaluatie fietsplan 2020_Bijlage Rapport Bereikbaarheid en Energie 03-07-2020 procedurevergadering 9 september 2020
GS brief Tussenevaluatie fietsplan 2020_Bijlage Kaartbeeld Bereikbaarheid en Energie 03-07-2020 procedurevergadering 9 september 2020
GS brief Tussenevaluatie fietsplan 2020 Bereikbaarheid en Energie 03-07-2020 procedurevergadering 9 september 2020
GS brief Rapportage buitenlandse dienstreizen van GS-leden februari-maart 2020_Bijlage Rapportage Bestuur, Maatschappij en Middelen 03-07-2020 procedurevergadering 16 september 2020

Zoeken