Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Bijlage Aanbiedingsbrief Woningbouwprogramma Goeree-Overflakkee Bestuur, Maatschappij en Middelen 01-12-2021 procedurevergadering 12 januari
Bijlage Aanbiedingsbrief Woningbouwprogramma Midden-Holland Ruimte, Wonen en Economie 01-12-2021 procedurevergadering 12 januari
Bijlage Aanbiedingsbrief Woningbouwprogramma Regio Rotterdam Ruimte, Wonen en Economie 01-12-2021 procedurevergadering 12 januari
GS-brief Verlengen looptijd nota VTH 2018-2021 Klimaat, Natuur en Milieu 01-12-2021 procedurevergadering 19 januari
brief van gedeputeerde Potjer Afschrift reactie mailbericht van stichting bewonerscomité Lindtwind Zwijndrecht Bereikbaarheid en Energie 01-12-2021 procedurevergadering 12 januari
Reactiebrieven regionale woningbouwprogrammas 2021 RR MH en GO_GS-brief Ruimte, Wonen en Economie 01-12-2021 procedurevergadering 12 januari
GS-brief Midden-Holland reactie woningbouwprogramma 2021 Ruimte, Wonen en Economie 01-12-2021 procedurevergadering 12 januari
GS-brief Goeree-Overflakkee reactie woningbouwprogramma 2021 Ruimte, Wonen en Economie 01-12-2021 procedurevergadering 12 januari
GS-brief regio Rotterdam reactie woningbouwprogramma 2021 Ruimte, Wonen en Economie 01-12-2021 procedurevergadering 12 januari
GS-brief Overeenkomsten Uitvoering vaarwegbeheer Zuid-Holland met waterschappen 2021-2024 Klimaat, Natuur en Milieu 01-12-2021 procedurevergadering 19 januari

Zoeken