Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Onderzoeksplan 2022 Eenheid Audit en Advies Statencommissie-Onderzoek van de Rekening (COR) 19-01-2022 procedurevergadering 16 februari
Statenvoorstel Instemmen met de 4e wijziging Gemeenschappelijke regeling ODH Bestuur, Maatschappij en Middelen 19-01-2022 procedurevergadering 16 februari
Compensatieplan NNN Ruimte, Wonen en Economie 19-01-2022 procedurevergadering 9 februari
GS-Brief aan de gemeente Molenlanden Ruimte, Wonen en Economie 19-01-2022 procedurevergadering 9 februari
1 Aanbiedingsbrief ODH Bestuur, Maatschappij en Middelen 19-01-2022 procedurevergadering 16 februari
Audit Charter 2022 Statencommissie-Onderzoek van de Rekening (COR) 19-01-2022 procedurevergadering 16 februari
Ontheffingsverzoek Ruimte, Wonen en Economie 19-01-2022 procedurevergadering 9 februari
GS-brief Ontheffing Natuurnetwerk Nederland in verband met groot onderhoud N214 Ruimte, Wonen en Economie 19-01-2022 procedurevergadering 9 februari
Rapport Nee tenzij toets NNN Ruimte, Wonen en Economie 19-01-2022 procedurevergadering 9 februari
Uitnodiging werkbezoek 5 ondersteunende instellingen erfgoed en cultuurparticipatie aan PS Bestuur, Maatschappij en Middelen 19-01-2022 procedurevergadering 16 februari

Zoeken