Ingekomen stukken

Op deze lijst van ingekomen stukken staan brieven en andere documenten die de leden van Provinciale Staten ontvangen van het college van Gedeputeerde Staten, burgers, bedrijven en andere overheden. De Statengriffie plaatst deze stukken als regel binnen een dag op de website met een voorstel voor verdere behandeling.

Titel Orgaan Ontvangstdatum Behandeladvies
Onderzoeksplan 2022 Eenheid Audit en Advies Statencommissie-Onderzoek van de Rekening (COR) 19-01-2022 procedurevergadering 16 februari
Statenvoorstel Instemmen met de 4e wijziging Gemeenschappelijke regeling ODH Bestuur, Maatschappij en Middelen 19-01-2022 procedurevergadering 16 februari
1 Aanbiedingsbrief ODH Bestuur, Maatschappij en Middelen 19-01-2022 procedurevergadering 16 februari
Audit Charter 2022 Statencommissie-Onderzoek van de Rekening (COR) 19-01-2022 procedurevergadering 16 februari
Uitnodiging werkbezoek 5 ondersteunende instellingen erfgoed en cultuurparticipatie aan PS Bestuur, Maatschappij en Middelen 19-01-2022 procedurevergadering 16 februari
Afschrift Verzoek om gesprek POV met ministerie LNV Afspraken over gebiedsprocessen Klimaat, Natuur en Milieu 18-01-2022 procedurevergadering 16 februari
Brief Randstedelijke Rekenkamer over nevenfuncties bestuursleden Bestuur, Maatschappij en Middelen 18-01-2022 procedurevergadering 16 februari
Brief van de Randstedelijke Rekenkamer BTW compensatiefonds 2021 Bestuur, Maatschappij en Middelen 18-01-2022 procedurevergadering 16 februari
brief van Gedeputeerde Potjer Stand van zaken windpark Spui januari 2022 Bereikbaarheid en Energie 17-01-2022 procedurevergadering 9 februari
brief van Gedeputeerde Zevenbergen Invoering OV-dienstregeling 2022 Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee Bereikbaarheid en Energie 17-01-2022 procedurevergadering 9 februari

Zoeken