Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
808 motie 808 Mooiman (PVV) Dag van de dialoog Mooiman, J. pvv 27-06-2018
811 motie 811 Paymans (VVD) Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland Paymans, F.A., Vries, G.A. de, Wijbenga, A. vvd
d66
27-06-2018
813 motie 813 Wijbenga (D66) Versterking uitvoering Vergunningverlening Wijbenga, A., Meurs, J.M.A., Haan, M.A.C. de, Vries, G.A. de, Aelst, R. van, Minderhout, W.A., Potjer, B.K., Groenendijk, H.W.H., Canton, B. d66
cda
vvd
sp
pvda
gl
pvv
pvdd
27-06-2018
814 motie 814 Van Oudenhoven (D66) Doorontwikkeling erfgoedlijnen Oudenhoven, J. van, Bakx, W.M., Stolk, M., Dobben de Bruijn, M.I. van, Hunnik, A. van, Vermeulen, P.L., Hillebrand, R., Velden, C. van der, Braam, E.G.T., Canton, B. d66
50_plus
cda
vvd
gl
sp
pvda
sgp
pvv
pvdd
27-06-2018
817 motie 817 Koning (PvdA) Verlaging OV-tarief MRDH Koning, A.L., Celik, M., Bakx, W.M., Canton, B. pvda
50_plus
pvdd
27-06-2018
818 motie 818 Koning (PvdA) Gezonde veilige leefomgeving Koning, A.L., Hillebrand, R., Bakx, W.M., Wijbenga, A., Hunnik, A. van, Viegen, A.H.K. van pvda
50_plus
d66
gl
pvda
27-06-2018
819 motie 819 Koning (PvdA) Versnelling energietransitie Koning, A.L., Minderhout, W.A., Aelst, R. van, Rijnberk, A.Th. van pvda
sp
d66
27-06-2018
820 motie 820 Van Hunnik (GroenLinks) Monitor insectenbestand Hunnik, A. van, Koning, A.L., Viegen, A.H.K. van, Struijlaard, J.W.A. gl
pvda
pvdd
50_plus
27-06-2018
821 motie 821 Potjer (GroenLinks) Dalabonnementen OV Potjer, B.K., Privé, B., Bakx, W.M., Breitbarth, P.V.F.L., Canton, B., Celik, M. gl
pvv
50_plus
d66
pvdd
pvda
27-06-2018
822 motie 822 Potjer (GroenLinks) Meten is weten RTHA Potjer, B.K., Canton, B., Struijlaard, J.W.A. gl
pvdd
50_plus
27-06-2018

Zoeken