Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
968 motie 968 Oosterop-van Leussen (D66) Inzichtelijke provinciale stukken Oosterop-van Leussen, H.R. d66 11-11-2020
969 motie 969 De Vree (PVV) Geen voorrangsregeling voor statushouders Vree, J.H. de, Mooiman, J. pvv 11-11-2020
969 motie 970 De Vree (PVV) Schrappen provinciale ondersteuning voor aardgasvrije woningen Vree, J.H. de, Mooiman, J. pvv 11-11-2020
973 motie 973 Celik (DENK) Focus verbreden Çelik, M. denk 11-11-2020
952 motie 952 Van Viegen (PvdD) Gunstige instandhouding haas en konijn Viegen, A.H.K. van, Hoogerwerf, H.M.M. pvdd 11-11-2020
953 motie 953 Van Viegen (PvdD) Toepassing escalatieladder Viegen, A.H.K. van, Hoogerwerf, H.M.M. pvdd 11-11-2020
954 motie 954 Van Viegen (PvdD) Extra inzet realisatie natuurcompensatieprojecten Viegen, A.H.K. van, Hoogerwerf, H.M.M. pvdd 11-11-2020
955 motie 955 Van Viegen (PvdD) Extra inzet behalen doelen KRW 2027 Viegen, A.H.K. van, Hoogerwerf, H.M.M. pvdd 11-11-2020
956 motie 956 gew Van Aelst (SP) Duurzame ontwikkelingen zonder toename energieverbruik Aelst, R. van, Viegen, A.H.K. van sp
pvdd
11-11-2020
957 motie 957 Van Aelst (SP) In kaart brengen milieuvergunningen Aelst, R. van sp 11-11-2020

Zoeken