Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
739 motie 739 Struijlaard (50Plus) Aanpassing tekst vereisten voor verkrijging subsidie Struijlaard, J.W.A. 50_plus 28-06-2017
738 motie 738 Potjer (GroenLinks) Nieuw luchthavenbesluit voor uitplaatsing Potjer, B.K., Bakx, W.M. gl
50_plus
28-06-2017
737 motie 737 Potjer (GroenLinks) Onafhankelijk onderzoek maatschappelijke effecten RTHA Potjer, B.K., Bakx, W.M. gl
50_plus
28-06-2017
736 motie 736 Bakx (50Plus) inventarisatie tevredenheidsonderzoek OV ouderen en minder validen Bakx, W.M. 50_plus 28-06-2017
735 motie 735 Bakx (50Plus) intensievere controle BRZO-bedrijven Bakx, W.M. 50_plus 28-06-2017
734 motie 734 Bakx (50Plus) financiering van constructieve en innovatieve projecten en ideeen van burgers Bakx, W.M. 50_plus 28-06-2017
733 motie 733 Van Viegen (PvdD) Luchtkwaliteit Viegen, A.H.K. van, Canton, B., Sahin, H., Wijbenga, A. pvdd
gl
d66
28-06-2017
732 motie 732 Van Viegen (PvdD) Klimaatbegroting Viegen, A.H.K. van, Canton, B., Sahin, H. pvdd
gl
28-06-2017
731 motie 731 Van Viegen (PvdD) kolencentrale Viegen, A.H.K. van, Canton, B., Sahin, H. pvdd
gl
28-06-2017
730 motie 730 Van Aelst (SP) gaswinning onder bewoond gebied Aelst, R. van, Hunnik, A. van, Canton, B., Bakx, W.M., Schaapman, C.H., Verkoelen, P.J.H.D., Minderhout, W.A., Oosterop-van Leussen, H.R. sp
gl
pvdd
50_plus
cu
cda
pvda
d66
28-06-2017

Zoeken