Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
835 motie 835 Potjer (GroenLinks) Zorgvuldig omgaan met belastinggeld Potjer, B.K. gl 19-09-2018
836 motie 836 Celik (PvdA) HOV Celik, M. pvda 19-09-2018
837 motie 837 Rijken (PVV) Onderzoek rekenkamer warmtebedrijf Rijken, J.J., Zwerus, G.J., Bakx, W.M., Klumpes, R., Minderhout, W.A., Viegen, A.H.K. van, Verkoelen, P.J.H.D., Struijlaard, J.W.A., Dieren, H. van pvv
null
50_plus
gl
pvda
pvdd
null
null
sgp
cu
19-09-2018
839 motie 839 Van Dieren (SGP en ChristenUnie) Uitvoering provinciale verordening Dieren, H. van, Hillebrand, R. sgp
cu
pvda
19-09-2018
840 motie 840 Van Dieren (SGP en ChristenUnie) Verduidelijking positie PS in het omgevingsbeleid Dieren, H. van, Hillebrand, R. sgp
cu
pvda
19-09-2018
838 motie 838 Slooter (SP) Aandacht voor het milieu na keuze vd voorkeursvarianten mbt Duinpolderweg Slooter, J. sp 19-09-2018
834 motie 834 Potjer (GroenLinks) Integrale aanpak Potjer, B.K. gl 19-09-2018
811 motie 811 Paymans (VVD) Natuurimpuls Meeslouwerplas en Vlietland Paymans, F.A., Vries, G.A. de, Wijbenga, A. vvd
d66
27-06-2018
817 motie 817 Koning (PvdA) Verlaging OV-tarief MRDH Koning, A.L., Celik, M., Bakx, W.M., Canton, B. pvda
50_plus
pvdd
27-06-2018
816 motie 816 Koning (PvdA) Een OV-autoriteit Koning, A.L., Celik, M. pvda 27-06-2018

Zoeken