Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
843 motie 843 Rijken (PVV) Geen verlaging van de lasten rijksmonumenten en erfgoedlijnen Rijken, J.J. pvv 14-11-2018
845 motie 845 Rijken (PVV) geen investeringen meer in het warmte participatiefonds Rijken, J.J. pvv 14-11-2018
846 motie 846 De Vree (PVV) structureel verlagen opcenten Vree, J.H. de pvv 14-11-2018
848 motie 848 NIET INGEDIEND Oosterop-van Leussen, H.R. d66 14-11-2018
849 motie 849 Koning (PvdA) verlaging OV-tarief MRDH Koning, A.L., Celik, M., Bakx, W.M., Potjer, B.K. pvda
50_plus
gl
14-11-2018
850 motie 850 Klumpes (GroenLinks) rekenen vs meten Klumpes, R., Hunnik, A. van, Koning, A.L., Bakx, W.M. gl
pvda
50_plus
14-11-2018
854 motie 854 Van Viegen (PvdD) beperken vliegreizen Viegen, A.H.K. van, Canton, B. pvdd 14-11-2018
844 motie 844 Mooiman (PVV) onderzoek naar bijen dodende insecticiden Mooiman, J., Bakx, W.M., Struijlaard, J.W.A., Klumpes, R., Aelst, R. van, Koning, A.L., Zwerus, G.J. pvv
50_plus
null
gl
pvda
null
14-11-2018
851 motie 851 Klumpes (GroenLinks) toename bijenstand groene cirkels Klumpes, R., Hunnik, A. van, Koning, A.L., Viegen, A.H.K. van gl
pvda
pvdd
14-11-2018
847 motie 847 Wijbenga (D66) ambitie milieu en gezondheid Wijbenga, A., Oosterop-van Leussen, H.R., Haan, M.A.C. de, Koning, A.L., Potjer, B.K., Canton, B. d66
cda
pvda
gl
pvdd
14-11-2018

Zoeken