Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
714 Motie 714 Van Viegen (PvdD) Reflectie gevoerde provinciale natuurbeleid en concreet verbeterplan behalen natuurdoelen Viegen, A.H.K. van, Koning, A.L., Sahin, H. pvdd
pvda
gl
31-05-2017
713 Motie 713 Sahin (GroenLinks) V-100 Dag van de Verantwoording Sahin, H., Viegen, A.H.K. van, Bakx, W.M. gl
pvdd
50_plus
31-05-2017
712 Motie 712 Sahin (GroenLinks) Verbeteren doorlooptijd bezwaar- en beroepsprocedures en klachten ODH Sahin, H., Viegen, A.H.K. van, Bakx, W.M. gl
pvdd
50_plus
31-05-2017
711 Motie 711 Braam (PVV) Stop elke medewerking aan asieltsunami Braam, E.G.T. pvv 31-05-2017
710 Motie 710 Braam (PVV) Afscheidskado van gedeputeerde Van der Sande Braam, E.G.T. pvv 31-05-2017
709 Motie 709 Braam (PVV) Structurele verlaging provinciale opcenten Braam, E.G.T. pvv 31-05-2017
708 motie 708 Minderhout (PvdA) Woningvoorraad rijp voor lage temperatuur-stadsverwarming Minderhout, W.A., Hoogendam, F.J., Verkoelen, P.J.H.D., Viegen, A.H.K. van, Hunnik, A. van, Dieren, H. van pvda
sp
cda
gl
sgp
29-03-2017
707 motie 707 Rijken (PVV) geen hogere energierekening door warmterotonde Rijken, J.J., Struijlaard, J.W.A., Dieren, H. van, Hoogendam, F.J. pvv
50_plus
sgp
sp
29-03-2017
706 Motie 706 Potjer (GroenLinks) onderzoek inpassing RijnlandRoute Potjer, B.K., Celik, M., Bakx, W.M. gl
pvda
50_plus
22-02-2017
705 Motie 705 Bade (D66) windmolen eerlijk delen van lusten en lasten Bade, J.N., Ludema, M.W., Verkoelen, P.J.H.D., Hoogendam, F.J., Minderhout, W.A., Viegen, A.H.K. van, Hunnik, A. van d66
vvd
cda
pvv
pvda
pvdd
gl
22-02-2017

Zoeken