Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
706 Motie 706 Potjer (GroenLinks) onderzoek inpassing RijnlandRoute Potjer, B.K., Celik, M., Bakx, W.M. gl
pvda
50_plus
22-02-2017
705 Motie 705 Bade (D66) windmolen eerlijk delen van lusten en lasten Bade, J.N., Ludema, M.W., Verkoelen, P.J.H.D., Hoogendam, F.J., Minderhout, W.A., Viegen, A.H.K. van, Hunnik, A. van d66
vvd
cda
pvv
pvda
pvdd
gl
22-02-2017
704 Motie 704 Rijken (PVV) stop pesten gemeente Nissewaard Rijken, J.J., Struijlaard, J.W.A. pvv
50_plus
22-02-2017
703 Motie 703 Rijken (PVV) geen windturbines in Charlois Rijken, J.J., Struijlaard, J.W.A. pvv
50_plus
22-02-2017
702 Motie 702 Rijken (PVV) geen 12 windturbines voor 4789 inwoners Rijken, J.J., Struijlaard, J.W.A. pvv
50_plus
22-02-2017
701 Motie 701 Rijken (PVV) geen windturbines bij recreatiegebieden Rijken, J.J., Struijlaard, J.W.A. pvv
50_plus
22-02-2017
700 Motie 700 Rijken (PVV) Schadefonds windturbines Rijken, J.J., Struijlaard, J.W.A. pvv
50_plus
22-02-2017
699 Motie 699 Rijken (PVV) Nooit windturbines bij Technopolis Rijken, J.J., Struijlaard, J.W.A. pvv
50_plus
22-02-2017
698 Motie 698 Rijken (PVV) Nooit windturbines in de Balij Rijken, J.J., Struijlaard, J.W.A. pvv
50_plus
22-02-2017
697 Motie 697 Bakx (50Plus) Vijfheerenlanden Bakx, W.M. 50_plus 22-02-2017

Zoeken