Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
771 motie 771 Van Viegen (PvdD) Wetenschappelijk advies bijvoegen bij faunabeheerplan Viegen, A.H.K. van, Sahin, H., Koning, A.L. pvdd
gl
pvda
08-11-2017
770 motie 770 Koning (PvdA) Niet goedkeuren Faunabeheerplan Smient Koning, A.L., Viegen, A.H.K. van, Sahin, H., Bakx, W.M., Mooiman, J. pvda
pvdd
gl
50_plus
pvv
08-11-2017
769 motie 769 Rijken (PVV) Afwijzen Woonvisie Rotterdamse regio Rijken, J.J., Hunnik, A. van, Verkoelen, P.J.H.D., Struijlaard, J.W.A., Hoogendam, F.J., Aelst, R. van pvv
gl
null
50_plus
pvda
sp
08-11-2017
768 motie 768 Hillebrand (PvdA) De provincie in verbinding met het middelbaar beroepsonderwijs Hillebrand, R., Scheurwater, W.C., Celik, M., Aelst, R. van, Cetin, M., Potjer, B.K., Sahin, H., Bakx, W.M. pvda
cu
sp
vvd
cda
gl
50_plus
sgp
08-11-2017
767 motie 767 Bakx(50Plus) Vrij openbaar vervoer ouderen in daluren Bakx, W.M., Struijlaard, J.W.A. 50_plus 08-11-2017
766 motie 766 Bakx (50Plus) Woningbouwopgave en verstedelijking Bakx, W.M., Struijlaard, J.W.A. 50_plus 08-11-2017
765 motie 765 Bakx (50Plus) Intensieve controle, strikte handhaving chemische bedrijven en inzicht zzs Bakx, W.M., Struijlaard, J.W.A. 50_plus 08-11-2017
764 motie 764 Van Aelst (SP) Aantrekkelijkheid bushaltes Aelst, R. van, Stolk, M., Scheurwater, W.C., Weide, R.F., Celik, M., Potjer, B.K., Canton, B., Breitbarth, P.V.F.L., Verkoelen, P.J.H.D., Bakx, W.M. sp
cda
cu
vvd
pvda
gl
pvdd
d66
null
pvv
08-11-2017
763 motie 763 Van Dobben de Bruijn (VVD) Kernen beleid en participatie inwoners Dobben de Bruijn, M.I. van, Meurs, J.M.A., Stolk, M., Aelst, R. van, Zwerus, G.J. vvd
d66
cda
sp
pvv
08-11-2017
762 motie 762 Hoogendam (SP) Zonneboeren Hoogendam, F.J., Ludema, M.W., Haan, M.A.C. de, Verkoelen, P.J.H.D., Minderhout, W.A., Kasmi, S., Hunnik, A. van, Canton, B., Bakx, W.M. sp
vvd
cda
null
pvda
d66
gl
pvdd
50_plus
08-11-2017

Zoeken