Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
884 Motie 884 Bakx (50Plus) Aanpassing portefeuille Gedeputeerde Bakx, W.M., Haasnoot, J.H. null 04-09-2019
885 Motie 885 Bakx (50Plus) vergrijzing als strategische opgave Bakx, W.M., Haasnoot, J.H. null 04-09-2019
879 motie 879 Van der Lubbe (VVD) Subsidiebeheer Lubbe, S.G. van der, Kasbergen, A., Sandmann, M.P.C., Koning, A.L., Jager, C.N. de, Çelik, M. vvd
gl
null
pvda
sgp
cu
null
03-07-2019
880 motie 880 Van Viegen (PvdD) geen vergassing ganzen Viegen, A.H.K. van, Hoogerwerf, H.M.M., Çelik, M. pvdd
null
03-07-2019
883 motie 883 Sandmann (FvD) beide vlaggen in top Sandmann, M.P.C. null 03-07-2019
882 motie 882 Sandmannn (FvD) Tot nader order stilleggen bomenkap langs N489 Sandmann, M.P.C., Viegen, A.H.K. van, Privé, B. null
pvdd
pvv
03-07-2019
881 motie 881 Van Viegen (PvdD) provinciaal bos- en bomenbeleid Viegen, A.H.K. van, Çelik, M., Sandmann, M.P.C., Haasnoot, J.H., Hoogerwerf, H.M.M., Aelst, R. van, Özkaya, S. pvdd
null
null
null
sp
gl
03-07-2019
878 motie 878 Bouchtaoui (VVD) goede voorbereiding is het halve werk Bouchtaoui, K., Koning, A.L., Kasbergen, A., Rogier, M.R., Çelik, M., Jager, C.N. de vvd
pvda
gl
cda
null
sgp
cu
03-07-2019
876 motie 876 Lutmers (FvD) Ontheffing Decathlon Den Haag en Schiedam Lutmers, R.G.E., Sandmann, M.P.C., Bonnevits-de Jong, L., Hemert, R. van, Mooiman, J., Vree, J.H. de null
vvd
pvv
03-07-2019
871 motie 871 Celik (DENK) De vlag is van ons allemaal Çelik, M. null 03-07-2019

Zoeken