Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
780 motie 780 Koning (PvdA) belang vrijwilligers bij weidevogelbeleid Koning, A.L., Wijbenga, A., Viegen, A.H.K. van, Sahin, H., Struijlaard, J.W.A., Haan, M.A.C. de, Dieren, H. van, Hoogendam, F.J., Verkoelen, P.J.H.D. pvda
d66
pvdd
gl
50_plus
cda
sgp
null
21-02-2018
781 motie 781 Sahin (GroenLinks) provinciale kennisgevingen in huis-aan-huis bladen Sahin, H., Viegen, A.H.K. van, Bakx, W.M., Matil, N.K.O., Metselaar, W.M., Braam, E.G.T., Verkoelen, P.J.H.D. gl
pvda
50_plus
pvda
pvv
null
21-02-2018
778 Motie 778 Van Viegen (PvdD) Evaluatie natuur- en recreatiebeleid 2013-2017 Viegen, A.H.K. van pvdd 31-01-2018
779 Motie 779 Canton (PvdD) Cofinanciering snelfietsroute Canton, B., Breitbarth, P.V.F.L., Privé, B. pvdd
d66
pvv
31-01-2018

Zoeken