Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
795 motie 795 Van Hunnik (GroenLinks) Zuid-Holland eerste aardgasloze provincie Hunnik, A. van, Aelst, R. van, Minderhout, W.A., Oosterop-van Leussen, H.R., Haan, M.A.C. de, Viegen, A.H.K. van, Struijlaard, J.W.A. gl
sp
pvda
d66
cda
pvda
50_plus
25-04-2018
796 motie 796 Sahin (GroenLinks) Zuid-Holland regenboogprovincie Sahin, H., Aelst, R. van, Verkoelen, P.J.H.D., Zwerus, G.J., Hillebrand, R., Viegen, A.H.K. van, Stolk, M., Oosterop-van Leussen, H.R., Bakx, W.M. gl
sp
null
null
pvda
pvdd
cda
d66
50_plus
25-04-2018
786 motie 786 Hillebrand (PvdA) waterkwaliteit Hillebrand, R., Minderhout, W.A., Viegen, A.H.K. van pvda
pvdd
28-03-2018
787 motie 787 Hillebrand (PvdA) zonnepanelen op geluidsschermen Hillebrand, R., Celik, M., Viegen, A.H.K. van pvda
pvdd
28-03-2018
790 motie 790 Hillebrand (PvdA) duurzame provinciale huisvesting Hillebrand, R., Koning, A.L., Viegen, A.H.K. van pvda
pvdd
28-03-2018
791 motie 791 Hillebrand (PvdA) Leenherenpolder Hillebrand, R., Koning, A.L., Viegen, A.H.K. van pvda
pvdd
28-03-2018
789 motie 789 Hillebrand (PvdA) aansluiting MBO op de regionale arbeidsmarkt Hillebrand, R., Celik, M. pvda 28-03-2018
783 motie 783 Rijken (PVV) onderzoek gekozen CdK Rijken, J.J. pvv 28-03-2018
782 motie 782 Van Oudenhoven (D66) provinciale ambitie voor de gezonde en veilige leefomgeving Oudenhoven, J. van, Rijken, J.J., Vries, G.A. de, Rijken, P.J., Hoogendam, F.J., Dieren, H. van, Viegen, A.H.K. van, Bakx, W.M., Koning, A.L., Verkoelen, P.J.H.D. d66
pvv
vvd
cda
sp
sgp
pvdd
50_plus
pvda
null
28-03-2018
785 motie 785 Hillebrand (PvdA) verduurzaming woningen Hillebrand, R., Minderhout, W.A. pvda 28-03-2018

Zoeken