Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
1022 Motie 1022 Lutmers (Groep JA21) Kernenergie in Zuid Holland Lutmers, R.G.E., Mooiman, J. null
pvv
14-07-2021
1024 Motie 1024 Heuvelink (D66) Verkenning cultuur- en erfgoedbeleid Heuvelink, J., Kasbergen, A., Witte, A.R. d66
gl
cu
sgp
14-07-2021
1025 Motie 1025 Kastelein (CDA) Landbouw geen ongewenste sector Kastelein, J., Hoogland, E.N.W., Vree, J.H. de cda
vvd
pvv
14-07-2021
1028 Motie 1028 Dulfer (PVV) Aanpak structureel tekort voor beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Dulfer, T.F., Braam, E.G.T. pvv 14-07-2021
1029 Motie 1029 Mooiman (PVV) Onderzoek effecten van inspanningen klimaatakkoord en circulariteit op woningbouw en beheer infrastructuur Mooiman, J., Dulfer, T.F., Braam, E.G.T. pvv 14-07-2021
1030 motie 1030 Schonewille (CUenSGP) beter agenderen en plannen Schonewille, J.P. cu
sgp
14-07-2021
1023 Motie 1023 Bakx (50PLUS) Doorlichting organisatie Bakx, W.M., Haasnoot, J.H. 50plus 14-07-2021
1026 Motie 1026 De Jager (CUenSGP) Werken aan de ambities met de juiste capaciteit Jager, C.N. de cu
sgp
14-07-2021
1027 Motie 1027 Mooiman (PVV) Extra ondersteuning gemeenten bij aanpak woningbouwcrisis Mooiman, J., Braam, E.G.T., Hunnik, A. van, Bedijn, R.M., Bouchtaoui, K. pvv
gl
pvda
vvd
14-07-2021
1031 Motie 1031 Van Viegen (PvdD) Beheer en onderhoud recreatiegebieden Viegen, A.H.K. van, Hoogendam, F.J., Bakx, W.M. pvdd
sp
50plus
14-07-2021

Zoeken