Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
855 motie 855 Van Hunnik (GroenLinks) Gedragen collegeakkoord 2019 Hunnik, A. van gl 30-01-2019
856 motie 856 Mooiman (PVV) Motie van afkeuring handelen inzake het warmtedossier Mooiman, J., Vree, J.H. de, Braam, E.G.T., Dulfer, T.F., Rijken, J.J., Privé, B., Groenendijk, H.W.H., Zwerus, G.J. pvv
null
30-01-2019
857 motie 857 Klumpes (GroenLinks) Warmterotonde met Open Access Klumpes, R., Koning, A.L., Rijnberk, A.Th. van, Hoogendam, F.J., Haan, M.A.C. de, Stoop, S., Verkoelen, P.J.H.D. gl
pvda
d66
sp
cda
sgp
null
30-01-2019
858 motie 858 Klumpes (GroenLinks) Geen verdienmodel voor fossiele restwarmte Klumpes, R., Koning, A.L., Hoogendam, F.J., Rijnberk, A.Th. van, Haan, M.A.C. de, Verkoelen, P.J.H.D. gl
pvda
sp
d66
cda
null
30-01-2019
859 motie 859 Klumpes (GroenLinks) Verduurzaming warmteaanbod Klumpes, R., Koning, A.L., Rijnberk, A.Th. van, Hoogendam, F.J., Haan, M.A.C. de, Stoop, S., Verkoelen, P.J.H.D. gl
pvda
d66
sp
cda
sgp
null
30-01-2019
860 motie 860 De Vree (PVV) Uitspraken steun LHBTI gemeenschap Mooiman, J. pvv 30-01-2019
861 motie 861 De Vree (PVV) Uitspreken steun LHBTI gemeenschap Vree, J.H. de, Mooiman, J. pvv 30-01-2019
862 motie 862 Prive (PVV) Koester economische waarde van RTHA Privé, B. pvv 20-02-2019
863 motie 863 Koning (PvdA) standpunt provincie tav groei luchtvaart in Nederland Koning, A.L., Minderhout, W.A., Breitbarth, P.V.F.L., Potjer, B.K., Hoogendam, F.J., Bakx, W.M. pvda
d66
gl
sp
50_plus
20-02-2019
864 motie 864 Breitbarth (D66) geen toename geluidsruimte RTHA Breitbarth, P.V.F.L., Hoogendam, F.J., Potjer, B.K., Minderhout, W.A., Scheurwater, W.C., Bakx, W.M. d66
sp
gl
pvda
50_plus
20-02-2019

Zoeken