Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
904 Motie 904 Neijenhuis (D66) Respecteer Bewonersparticipatie bij energietransitie Neijenhuis, L.J.M.W. d66 13-11-2019
903 Motie 903 Van Meijeren (FvD) Onderzoeken bestaande mogelijkheden en volgen innovaies tav kernenergie Meijeren, G.F.C. van, Vree, J.H. de null
pvv
13-11-2019
902 Motie 902 Van Meijeren (FvD) Vasthouden aan het coalitieakkoord bij uitwerking Klimaatakkoord Meijeren, G.F.C. van null 13-11-2019
901 Motie 901 Bonnewits (VVD) Betrokkenheid bij de uitvoering van het Klimaatakkoord Bonnevits-de Jong, L., Haan, M.A.C. de, Woerden - Kerssen, D.L. van, Özkaya, S., Hijink, E.A. vvd
cda
cu
gl
pvda
13-11-2019
900 Motie 900 Celik (DENK) Ontheffing Decathlon Schiedam Çelik, M., Mooiman, J., Sandmann, M.P.C. d66
pvv
null
13-11-2019
899 Motie 899 Van Viegen (PvdD) Nedersoja als toekomstperspectief voor agrarische sector Viegen, A.H.K. van pvdd 13-11-2019
898 Motie 898 Van VIegen (PvdD) Ondersteuning noodlijdende wildopvang Delft Viegen, A.H.K. van, Hoogendam, F.J., Mooiman, J., Wilkeshuis, K., Sandmann, M.P.C., Çelik, M. pvdd
sp
pvv
d66
null
null
13-11-2019
897 Motie 897 Van Viegen (PvdD) Concept carnivoor Geef het door Viegen, A.H.K. van pvdd 13-11-2019
896 Motie 896 Bakx (50Plus) Reserverings reserve Bakx, W.M., Haasnoot, J.H. null 13-11-2019
895 Motie 895 Bakx (50Plus) Her allocatie middelen Duinpolderweg Bakx, W.M., Haasnoot, J.H. null 13-11-2019

Zoeken