Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
951 motie 951 Van Aelst (SP) onmenselijke woonomstandigheden arbeidsmigranten Aelst, R. van, Breevaart, G.A. van de, Hunnik, A. van, Çelik, M., Bedijn, R.M., Wilkeshuis, K., Sandick - Sopers, M.A.C.M. van, Bouchtaoui, K. sp
cu
pvv
gl
denk
pvda
d66
cda
vvd
14-10-2020
950 motie 950 de Jager (CU en SGP) Verantwoord voorspellen Jager, C.N. de, Kasbergen, A., Hoeven, A.A.M. van der, Stolk, M., Neijenhuis, L.J.M.W. cu
sgp
gl
pvda
cda
d66
14-10-2020
949 motie 949 Van Viegen (PvdD) Kaderstelling realisatiestrategie NNN Viegen, A.H.K. van pvdd 14-10-2020
948 motie 948 Bakx (50Plus) Betaalbare huisvesting Holland Rijnland Bakx, W.M. 50plus 14-10-2020
947 motie 947 Mooiman (PVV) enquete warmtedossier Mooiman, J., Bakx, W.M., Hoogerwerf, H.M.M., Pareren, J. van, Çelik, M. pvv
50plus
pvdd
fvd
denk
14-10-2020
946 motie 946 Hoogerwerf (PvdD) Provinciaal natuurherstelfonds Hoogerwerf, H.M.M. pvdd 14-10-2020
945 motie 945 Neijenhuis (D66) Versnellen Versnelling Woningbouw Neijenhuis, L.J.M.W. d66 14-10-2020
944 motie 944 Neijenhuis (D66) Financieringsbehoefte natuuropgave Neijenhuis, L.J.M.W. d66 14-10-2020
943 Motie 943 Braam (PVV) Wijziging Groot Project LoO Braam, E.G.T., Hemert, R. van pvv
vvd
23-09-2020
942 Motie 942 Mooiman (PVV) Verbranding van biomassa als energiebron ongewenst Mooiman, J. pvv 23-09-2020

Zoeken