Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
975 motie 975 Celik (DENK) vaststellingsovereenkomst Çelik, M., Bakx, W.M. denk
50plus
16-12-2020
974 motie 974 Celik (DENK) Rol externe rapporteur Çelik, M., Bakx, W.M., Neijenhuis, L.J.M.W. denk
50plus
d66
16-12-2020
976 motie 976 Mooiman (PVV) openbaar digitaal register geheime stukken Mooiman, J., Neijenhuis, L.J.M.W. pvv
d66
16-12-2020
980 motie 980 Mooiman (PVV) tijdpad opheffen geheimhouding warmtedossier Mooiman, J. pvv 16-12-2020
979 motie 979 Mooiman (PVV) Rapport Randstedelijke Rekenkamer Leiding onder druk zsm openbaar Mooiman, J. pvv 16-12-2020
977 motie 977 Mooiman (PVV) geheimhouding van zo kort mogelijke duur Mooiman, J. d66 16-12-2020
973 motie 973 Celik (DENK) een tijdig totaalbeeld Çelik, M., Bakx, W.M. denk
50plus
16-12-2020
978 motie 978 Mooiman (PVV) nieuw geheimhoudingsprotocol met transparantie voorop Mooiman, J., Neijenhuis, L.J.M.W. pvv
d66
16-12-2020
981 motie 981 Van VIegen (PvdD) ondersteuning voedselbank en dak- en thuislozenopvang Rotterdam en Den Haag Viegen, A.H.K. van, Aelst, R. van, Bedijn, R.M. pvdd
sp
pvda
16-12-2020
962 motie 962 Celik (DENK) Inclusief denken en handelen Çelik, M. d66 11-11-2020

Zoeken