Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
908 motie 908 Mooiman (PVV) Meer toezichthoudend personeel MerwedeLingeLijn Mooiman, J., Bakx, W.M., Groot, S.W.A. de, Persenaire, C.E., Privé, B. pvv
50plus
fvd
groep_go
groep_prive
05-02-2020
909 Motie 909 Bouchtaoui (VVD) Optimalisering woningbouw op Valkenburg Bouchtaoui, K., Çelik, M., Mooiman, J., Weber, R.A.M., Privé, B. vvd
denk
pvv
fvd
groep_prive
04-03-2020
914 Motie 914 Kasbergen (GroenLinks) een stekker voor alle bussen Kasbergen, A., Hoogerwerf, H.M.M., Minderhout, W.A. gl
pvdd
pvda
22-04-2020
920 Motie 920 De Vree (PVV) Noodfonds Z-H coronacrisis Vree, J.H. de pvv 22-04-2020
913 Motie 913 Kasbergen (GroenLinks) Vrijwillige OV-ers Kasbergen, A., Hoogerwerf, H.M.M., Aelst, R. van, Minderhout, W.A. gl
pvdd
sp
pvda
22-04-2020
919 Motie 919 Hijink (PvdA) Let een beetje op elkaar Hijink, E.A., Bedijn, R.M., Waaij, P.H.A., Woerden - Kerssen, D.L. van, Stepanyan, A., Aelst, R. van pvda
vvd
cu
gl
sp
22-04-2020
912 Motie 912 Van Aelst (SP) OV-jaarkaart in de belbus Aelst, R. van, Çelik, M., Hoogerwerf, H.M.M. sp
denk
pvdd
22-04-2020
921 Motie 921 Hoogland (VVD) Mitigrerende maatregelen tijdelijke weg N206-Noord Hoogland, E.N.W., Rogier, M.R., Minderhout, W.A., Hunnik, A. van vvd
cda
pvda
gl
22-04-2020
910 Motie 910 Celik (DENK) Onderzoek kostendekkendheid Çelik, M., Aelst, R. van denk
sp
22-04-2020
916 Motie 916 Van Aelst (SP) 0-meting RTHA Aelst, R. van, Heuvelink, J., Çelik, M. sp
d66
denk
22-04-2020

Zoeken