Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
982 Motie 982 Rogier (CDA) Betrek vanaf het begin relevante partijen Rogier, M.R., Özkaya, S., Hoogland, E.N.W., Minderhout, W.A., Aelst, R. van cda
gl
vvd
pvda
sp
03-02-2021
983 Motie 983 Rogier (CDA) Informeer de Staten ook tussentijds Rogier, M.R., Minderhout, W.A., Özkaya, S., Aelst, R. van cda
pvda
gl
sp
03-02-2021
984 Motie 984 Hoogland (VVD) innovatie bereikbaarheid duin- en bollenstreek Hoogland, E.N.W., Rogier, M.R., Minderhout, W.A. vvd
cda
pvda
03-02-2021
985 Motie 985 Bakx (50Plus) Studie mobiliteits maatregelen noordelijke bollenstreek Bakx, W.M., Haasnoot, J.H. 50plus 03-02-2021
986 Motie 986 Ozkaya (GroenLinks) Bereikbare klimaatdoelen in mobiliteitsmaatregelen Özkaya, S., Minderhout, W.A., Rogier, M.R., Hoogerwerf, H.M.M. gl
pvda
cda
pvdd
03-02-2021
987 Motie 987 Sandmann (Groep JA21) Maak plannen voor wind en zonneparken visueel inzichtelijk Sandmann, M.P.C. null 03-02-2021
988 Motie 988 Celik (DENK) Provincie doorlichten op discriminatie Çelik, M. denk 03-02-2021
989 Motie 989 Sandmann (Groep JA21) Visulaiseren gevolgen energietransitie Sandmann, M.P.C. null 10-03-2021
990 motie 990 Ozkaya (GroenLinks) Burgerfora in Zuid-Holland Özkaya, S., Neijenhuis, L.J.M.W., Lutmers, R.G.E., Haan, M.A.C. de, Hoogerwerf, H.M.M. d66
d66
vvd
pvdd
07-04-2021
991 motie 991 Van Viegen (PvdD) Kaderstelling uitvoeringsprogramma natuur Viegen, A.H.K. van, Wilkeshuis, K. pvdd
d66
07-04-2021

Zoeken