Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
1057 motie 1057 Van Aelst (SP) Klimaat stresstest bedrijven Aelst, R. van, Hoogendam, F.J. sp 10-11-2021
1039 Motie 1039 Braam (PVV) Geen draagvlak coronatoegangsbewijs voor werknemers in de provincie ZH Braam, E.G.T., Vree, J.H. de pvv 10-11-2021
1041 Motie 1041 Van Viegen (PvdD) Kindercommissaris Viegen, A.H.K. van, Hoogerwerf, H.M.M., Neijenhuis, L.J.M.W. pvdd
d66
10-11-2021
1042 Motie 1042 Van Viegen (PvdD) Actie actie actie Viegen, A.H.K. van, Hoogerwerf, H.M.M. pvdd 10-11-2021
1059 Motie 1059 Bakx (50Plus) delegatieregister Bakx, W.M. 50plus 10-11-2021
1040 Motie 1040 Van Viegen (PvdD) Economie binnen ecologische grenzen Viegen, A.H.K. van, Hoogerwerf, H.M.M. pvdd 10-11-2021
1053 Motie 1053 Van Aelst (SP) ondersteuning besparingen achter de voordeur Aelst, R. van, Bakx, W.M., Hoogendam, F.J. 50plus
sp
10-11-2021
1055 Motie 1055 Van Aelst (SP) voorlichtingscampagne calamiteiten Aelst, R. van, Hoogendam, F.J. sp 10-11-2021
1052 Motie 1052 Van de Breevaart (CU/SGP) Wanneer is de grens bereikt van verdichten Breevaart, G.A. van de, Bouchtaoui, K., Oosterop-van Leussen, H.R., Lutmers, R.G.E. cu
sgp
vvd
d66
null
10-11-2021
1043 Motie 1043 De Vree (PVV) Onteigeningsinstrument niet gebruiken voor gefabriceerde natuur Vree, J.H. de pvv 10-11-2021

Zoeken