Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
1062 motie 1062 Weide (VVD) hybride vergaderen en stemmingen Weide, R.F., Hoogland, E.N.W., Jager, C.N. de, Haan, M.A.C. de, Çelik, M., Bedijn, R.M., Hoeven, A.A.M. van der, Sandmann, M.P.C., Bakx, W.M. vvd
cu
sgp
cda
denk
pvda
null
50plus
10-11-2021
1061 Motie 1061 Bakx (50Plus) zorgcomponent bij seniorenwoningen Bakx, W.M., Haasnoot, J.H. 50plus 10-11-2021
1060 motie 1060 Bakx (50Plus) referendumverordening Bakx, W.M., Vree, J.H. de 50plus
pvv
10-11-2021
1059 Motie 1059 Bakx (50Plus) delegatieregister Bakx, W.M. 50plus 10-11-2021
1058 Motie 1058 Van Aelst (SP) Beperken energievraag nieuwe bedrijven Aelst, R. van, Hoogendam, F.J. sp 10-11-2021
1057 motie 1057 Van Aelst (SP) Klimaat stresstest bedrijven Aelst, R. van, Hoogendam, F.J. sp 10-11-2021
1056 Motie 1056 Van Aelst (SP) Vrijblijvendheid inspecties BRZO Aelst, R. van, Hoogendam, F.J. sp 10-11-2021
1055 Motie 1055 Van Aelst (SP) voorlichtingscampagne calamiteiten Aelst, R. van, Hoogendam, F.J. sp 10-11-2021
1054 Motie 1054 Van Aelst (SP) Houdbaarheidsdatum calamiteitsplannen ZH Aelst, R. van, Hoogendam, F.J. sp 10-11-2021
1053 Motie 1053 Van Aelst (SP) ondersteuning besparingen achter de voordeur Aelst, R. van, Bakx, W.M., Hoogendam, F.J. 50plus
sp
10-11-2021

Zoeken