Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
874 motie 874 - Potjer (GroenLinks) - in beeld brengen artikel 1 grondwet Potjer, B.K. gl 27-05-2019
875 motie 875 - Van Aelst (SP) - beste inwoner Aelst, R. van, Hunnik, A. van, Viegen, A.H.K. van, Koning, A.L., Çelik, M., Stolk, M., Wilkeshuis, K., Bakx, W.M., Lubbe, S.G. van der sp
gl
pvdd
pvda
null
cda
d66
null
vvd
27-05-2019
872 motie 872 - Koning (PvdA) - Openbaar wat kan Koning, A.L., Neijenhuis, L.J.M.W., Witte, A.R., Hoogland, E.N.W., Hoogendam, F.J., Stolk, M., Hunnik, A. van pvda
d66
cu
sgp
vvd
sp
cda
gl
27-05-2019
871 Motie 871 Celik (DENK) De vlag is van ons allemaal Celik, M. null 28-03-2019
862 motie 862 Prive (PVV) Koester economische waarde van RTHA Privé, B. pvv 20-02-2019
863 motie 863 Koning (PvdA) standpunt provincie tav groei luchtvaart in Nederland Koning, A.L., Minderhout, W.A., Breitbarth, P.V.F.L., Potjer, B.K., Hoogendam, F.J., Bakx, W.M. pvda
d66
gl
sp
50_plus
20-02-2019
864 motie 864 Breitbarth (D66) geen toename geluidsruimte RTHA Breitbarth, P.V.F.L., Hoogendam, F.J., Potjer, B.K., Minderhout, W.A., Scheurwater, W.C., Bakx, W.M. d66
sp
gl
pvda
50_plus
20-02-2019
865 motie 865 Potjer (GroenLinks) Alternatief ruimtegebruik gronden RTHA Potjer, B.K., Breitbarth, P.V.F.L., Hoogendam, F.J., Minderhout, W.A., Bakx, W.M., Scheurwater, W.C., Verkoelen, P.J.H.D. gl
d66
sp
pvda
50_plus
cu
null
20-02-2019
866 Motie 866 Potjer (GroenLinks) Burgermeetnet geluid RTHA Potjer, B.K., Breitbarth, P.V.F.L., Hoogendam, F.J., Minderhout, W.A., Bakx, W.M., Scheurwater, W.C., Verkoelen, P.J.H.D. gl
d66
sp
pvda
50_plus
cu
null
20-02-2019
867 motie 867 de Haan (CDA) geluidbeperkende maatregelen Haan, M.A.C. de, Wijbenga, A., Brill, T.L., Vermeulen, P.L., Koning, A.L., Potjer, B.K., Berg, C.P.W. van den cda
d66
vvd
sp
pvda
gl
sgp
20-02-2019

Zoeken