Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
927 Motie 927 Sandmann (FvD) Kap met biomassacentrales Sandmann, M.P.C. fvd 03-06-2020
928 Motie 928 Rogier (CDA) Stikstof Rogier, M.R., Klumpes, R., Zevenbergen, E.F.A., Schonewille, J.P. cda
fvd
vvd
cu
sgp
03-06-2020
925 Motie 925 Neijenhuis (D66) Extra steun PZH gesubsidieerde cultuurinstellingen Neijenhuis, L.J.M.W., Aelst, R. van d66
sp
03-06-2020
926 Motie 926 Neijenhuis (D66) Provincaal Noodfonds Sociale infrastructuur Neijenhuis, L.J.M.W., Aelst, R. van d66
sp
03-06-2020
910 Motie 910 Celik (DENK) Onderzoek kostendekkendheid Çelik, M., Aelst, R. van denk
sp
22-04-2020
911 Motie 911 Van Aelst (SP) Vergelijkbaarheid aanbestedingen OV Aelst, R. van, Çelik, M., Hoogerwerf, H.M.M. sp
denk
pvdd
22-04-2020
915 Motie 915 De Groot (FvD) Sociale veiligheid in het openbaar vervoer Groot, S.W.A. de, Meijeren, G.F.C. van fvd 22-04-2020
916 Motie 916 Van Aelst (SP) 0-meting RTHA Aelst, R. van, Heuvelink, J., Çelik, M. sp
d66
denk
22-04-2020
917 Motie 917 Van Aelst (SP) Geen kaalslag cultuursector door coronacrisis Aelst, R. van sp 22-04-2020
923 Motie 923 Van Viegen (PvdD) Continuering Actieplan Boerenland vogels Z-H 2019-2027 Viegen, A.H.K. van pvdd 22-04-2020

Zoeken