Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
918 Motie 918 Lalta (D66) Vergroten realisatiekracht natuurdoelen ivm stilstofcrisis Lalta, V.D., Viegen, A.H.K. van, Çelik, M., Bakx, W.M. d66
pvdd
denk
50plus
22-04-2020
919 Motie 919 Hijink (PvdA) Let een beetje op elkaar Hijink, E.A., Bedijn, R.M., Waaij, P.H.A., Woerden - Kerssen, D.L. van, Stepanyan, A., Aelst, R. van pvda
vvd
cu
gl
sp
22-04-2020
920 Motie 920 De Vree (PVV) Noodfonds Z-H coronacrisis Vree, J.H. de pvv 22-04-2020
921 Motie 921 Hoogland (VVD) Mitigrerende maatregelen tijdelijke weg N206-Noord Hoogland, E.N.W., Rogier, M.R., Minderhout, W.A., Hunnik, A. van vvd
cda
pvda
gl
22-04-2020
922 Motie 922 De Groot (FvD) Statenvoorstel van GS over tijdelijke verlegging N206 Groot, S.W.A. de fvd 22-04-2020
923 Motie 923 Van Viegen (PvdD) Continuering Actieplan Boerenland vogels Z-H 2019-2027 Viegen, A.H.K. van pvdd 22-04-2020
924 Motie 924 Van Viegen (PvdD) Roadmap realisatiestrategie natuurdoelen 2027 Viegen, A.H.K. van, Hijink, E.A. pvdd
null
03-06-2020
925 Motie 925 Neijenhuis (D66) Extra steun PZH gesubsidieerde cultuurinstellingen Neijenhuis, L.J.M.W., Aelst, R. van d66
sp
03-06-2020
926 Motie 926 Neijenhuis (D66) Provincaal Noodfonds Sociale infrastructuur Neijenhuis, L.J.M.W., Aelst, R. van d66
sp
03-06-2020
927 Motie 927 Sandmann (FvD) Kap met biomassacentrales Sandmann, M.P.C. fvd 03-06-2020

Zoeken