Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
941 Motie 941 Neijenhuis (D66) Ondersteuning cultuursector Neijenhuis, L.J.M.W. d66 23-09-2020
940 Motie 940 Nelisse (VVD) Voorhangprocedure wind en zon op land Nelisse, R.M.L., Özkaya, S., Hijink, E.A., Haan, M.A.C. de, Breevaart, G.A. van de, Bakx, W.M., Hoogendam, F.J. vvd
gl
pvda
cda
cu
sgp
50plus
sp
23-09-2020
939 Motie 939 Nelisse (VVD) Meer zon op dak Nelisse, R.M.L., Hoogendam, F.J. vvd
sp
23-09-2020
938 Motie 938 Van Viegen (PvdD) Ik ga op reis en ik neem de trein Viegen, A.H.K. van, Hoogerwerf, H.M.M. pvdd 23-09-2020
937 Motie 937 Mooiman (PVV) Bekladding standbeeld Pim Fortuyn onacceptabel en onaanvaardbaar Mooiman, J., Vree, J.H. de, Braam, E.G.T., Dulfer, T.F. pvv 01-07-2020
936 Motie 936 Mooiman (PVV) Zo snel mogelijk stoppen met biomassa als energiebron Mooiman, J., Bakx, W.M., Viegen, A.H.K. van pvv
50plus
pvdd
01-07-2020
935 Motie 935 Sandmann (FvD) Moratorium biomassacentrales Sandmann, M.P.C., Bakx, W.M., Viegen, A.H.K. van fvd
50plus
pvdd
01-07-2020
934 Motie 934 Van Viegen (PvdD) Uitwerking dierenwelzijn coalitieakkoord Viegen, A.H.K. van pvdd 01-07-2020
933 Motie 933 Van Viegen (PvdD) Slimmer uit de crisis Viegen, A.H.K. van pvdd 01-07-2020
932 Motie 932 Van Viegen (PvdD) Steun voor wildopvangcentra in financiële nood Viegen, A.H.K. van pvdd 01-07-2020

Zoeken