Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
868 motie 868 Dulfer (VVD) Realiseren geluidswerende maatregelen Vlietland Dulfer, T.F. pvv 20-02-2019
869 motie 869 Koning (PvdA) Netwerkend werken Koning, A.L., Klumpes, R., Viegen, A.H.K. van pvda
gl
pvdd
20-02-2019
870 motie 870 De Vries (VVD) Integraal gebiedsplan Vlietzoom als pilot omgevingswet Vries, G.A. de vvd 20-02-2019
855 motie 855 Van Hunnik (GroenLinks) Gedragen collegeakkoord 2019 Hunnik, A. van gl 30-01-2019
856 motie 856 Mooiman (PVV) Motie van afkeuring handelen inzake het warmtedossier Mooiman, J., Vree, J.H. de, Braam, E.G.T., Dulfer, T.F., Rijken, J.J., Privé, B., Groenendijk, H.W.H., Zwerus, G.J. pvv
null
30-01-2019
857 motie 857 Klumpes (GroenLinks) Warmterotonde met Open Access Klumpes, R., Koning, A.L., Rijnberk, A.Th. van, Hoogendam, F.J., Haan, M.A.C. de, Stoop, S., Verkoelen, P.J.H.D. gl
pvda
d66
sp
cda
sgp
null
30-01-2019
858 motie 858 Klumpes (GroenLinks) Geen verdienmodel voor fossiele restwarmte Klumpes, R., Koning, A.L., Hoogendam, F.J., Rijnberk, A.Th. van, Haan, M.A.C. de, Verkoelen, P.J.H.D. gl
pvda
sp
d66
cda
null
30-01-2019
859 motie 859 Klumpes (GroenLinks) Verduurzaming warmteaanbod Klumpes, R., Koning, A.L., Rijnberk, A.Th. van, Hoogendam, F.J., Haan, M.A.C. de, Stoop, S., Verkoelen, P.J.H.D. gl
pvda
d66
sp
cda
sgp
null
30-01-2019
860 motie 860 De Vree (PVV) Uitspraken steun LHBTI gemeenschap Mooiman, J. pvv 30-01-2019
861 motie 861 De Vree (PVV) Uitspreken steun LHBTI gemeenschap Vree, J.H. de, Mooiman, J. pvv 30-01-2019

Zoeken