Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
929 Motie 929 Stolk (CDA) Ondersteuning cultuursector Stolk, M., Kasbergen, A., Weide, R.F., Aelst, R. van, Witte, A.R., Hoeven, A.A.M. van der cda
gl
vvd
sp
sgp
pvda
01-07-2020
931 Motie 931 Van Viegen (PvdD) Bestendiging Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 Viegen, A.H.K. van, Kasbergen, A., Minderhout, W.A., Woerden - Kerssen, D.L. van, Zilverentant, H.L. pvdd
gl
pvda
cu
vvd
01-07-2020
932 Motie 932 Van Viegen (PvdD) Steun voor wildopvangcentra in financiële nood Viegen, A.H.K. van pvdd 01-07-2020
925 Motie 925 Neijenhuis (D66) Extra steun PZH gesubsidieerde cultuurinstellingen Neijenhuis, L.J.M.W., Aelst, R. van d66
sp
03-06-2020
924 Motie 924 Van Viegen (PvdD) Roadmap realisatiestrategie natuurdoelen 2027 Viegen, A.H.K. van, Hijink, E.A. pvdd
null
03-06-2020
928 Motie 928 Rogier (CDA) Stikstof Rogier, M.R., Klumpes, R., Zevenbergen, E.F.A., Schonewille, J.P. cda
fvd
vvd
cu
sgp
03-06-2020
927 Motie 927 Sandmann (FvD) Kap met biomassacentrales Sandmann, M.P.C. fvd 03-06-2020
926 Motie 926 Neijenhuis (D66) Provincaal Noodfonds Sociale infrastructuur Neijenhuis, L.J.M.W., Aelst, R. van d66
sp
03-06-2020
914 Motie 914 Kasbergen (GroenLinks) een stekker voor alle bussen Kasbergen, A., Hoogerwerf, H.M.M., Minderhout, W.A. gl
pvdd
pvda
22-04-2020
920 Motie 920 De Vree (PVV) Noodfonds Z-H coronacrisis Vree, J.H. de pvv 22-04-2020

Zoeken