Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
931 Motie 931 Van Viegen (PvdD) Bestendiging Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 Viegen, A.H.K. van, Kasbergen, A., Minderhout, W.A., Woerden - Kerssen, D.L. van, Zilverentant, H.L. pvdd
gl
pvda
cu
vvd
01-07-2020
930 Motie 930 Neijenhuis (D66) Actieplan Cultuur Zuid-Holland Neijenhuis, L.J.M.W., Viegen, A.H.K. van d66
pvdd
01-07-2020
929 Motie 929 Stolk (CDA) Ondersteuning cultuursector Stolk, M., Kasbergen, A., Weide, R.F., Aelst, R. van, Witte, A.R., Hoeven, A.A.M. van der cda
gl
vvd
sp
sgp
pvda
01-07-2020
928 Motie 928 Rogier (CDA) Stikstof Rogier, M.R., Klumpes, R., Zevenbergen, E.F.A., Schonewille, J.P. cda
fvd
vvd
cu
sgp
03-06-2020
927 Motie 927 Sandmann (FvD) Kap met biomassacentrales Sandmann, M.P.C. fvd 03-06-2020
926 Motie 926 Neijenhuis (D66) Provincaal Noodfonds Sociale infrastructuur Neijenhuis, L.J.M.W., Aelst, R. van d66
sp
03-06-2020
925 Motie 925 Neijenhuis (D66) Extra steun PZH gesubsidieerde cultuurinstellingen Neijenhuis, L.J.M.W., Aelst, R. van d66
sp
03-06-2020
924 Motie 924 Van Viegen (PvdD) Roadmap realisatiestrategie natuurdoelen 2027 Viegen, A.H.K. van, Hijink, E.A. pvdd
null
03-06-2020
923 Motie 923 Van Viegen (PvdD) Continuering Actieplan Boerenland vogels Z-H 2019-2027 Viegen, A.H.K. van pvdd 22-04-2020
922 Motie 922 De Groot (FvD) Statenvoorstel van GS over tijdelijke verlegging N206 Groot, S.W.A. de fvd 22-04-2020

Zoeken