Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
860 motie 860 De Vree (PVV) Uitspraken steun LHBTI gemeenschap Mooiman, J. pvv 30-01-2019
861 motie 861 De Vree (PVV) Uitspreken steun LHBTI gemeenschap Vree, J.H. de, Mooiman, J. pvv 30-01-2019

Zoeken