Moties

Een motie is een uitspraak van een meerderheid van Provinciale Staten waarin het college een (SMART
geformuleerde) opdracht krijgt. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten de motie naast zich neer te leggen,
met andere woorden niet uit te voeren. Als Gedeputeerde Staten toezeggen de motie of de strekking
daarvan te zullen overnemen, is het aan de indiener om te besluiten of de motie wordt ingetrokken of toch
in stemming wordt gebracht.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening
920 Motie 920 De Vree (PVV) Noodfonds Z-H coronacrisis Vree, J.H. de pvv 22-04-2020
923 Motie 923 Van Viegen (PvdD) Continuering Actieplan Boerenland vogels Z-H 2019-2027 Viegen, A.H.K. van pvdd 22-04-2020
909 Motie 909 Bouchtaoui (VVD) Optimalisering woningbouw op Valkenburg Bouchtaoui, K., Çelik, M., Mooiman, J., Weber, R.A.M., Privé, B. vvd
denk
pvv
fvd
groep_prive
04-03-2020
908 motie 908 Mooiman (PVV) Meer toezichthoudend personeel MerwedeLingeLijn Mooiman, J., Bakx, W.M., Groot, S.W.A. de, Persenaire, C.E., Privé, B. pvv
50plus
fvd
groep_go
groep_prive
05-02-2020

Zoeken