Vragen en antwoorden

Het stellen van schriftelijke vragen door Statenleden is om over een bepaald onderwerp politieke
vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten en/of de commissaris van de Koning. Het
onderwerp moet actueel zijn(bijvoorbeeld n.a.v. berichtgeving in de media) maar niet urgent.
De vragen moeten binnen vier weken worden beantwoord.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening Antwoord
3443 3443 VRAGEN van de fractie PVV Vervolgvragen staat provinciale en gemeentelijke bruggen Zuid-Holland_pdf Groenendijk, H.W.H., Privé, B. pvv 17-09-2018
3445 3445 VRAGEN van de fracties, PvdA, GL, PvdD, CDA, SGP-CU, VVD, D66 en 50PLUS Landbouwakkoord Zuid-Holland_pdf Koning, A.L., Klumpes, R., Viegen, A.H.K. van, Rijken, P.J., Dieren, H. van, Nelisse, R.M.L., Bade, J.N., Bakx, W.M. pvda
gl
pvdd
cda
cu
sgp
vvd
d66
50_plus
17-09-2018
3445 3445 VRAGEN van de fracties, PvdA, GL, PvdD, CDA, SGP-CU, VVD, D66 en 50PLUS Landbouwakkoord Zuid-Holland_pdf Koning, A.L., Klumpes, R., Viegen, A.H.K. van, Rijken, P.J., Dieren, H. van, Nelisse, R.M.L., Bade, J.N., Struijlaard, J.W.A. pvda
gl
pvdd
cda
sgp
cu
vvd
d66
50_plus
17-09-2018
3444 3444 VRAGEN van de fracties PvdA, SP en GL Gaswinning Gaag-Monster_pdf Minderhout, W.A., Aelst, R. van, Hunnik, A. van pvda
sp
gl
17-09-2018

Zoeken