Vragen en antwoorden

Het stellen van schriftelijke vragen door Statenleden is om over een bepaald onderwerp politieke
vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten en/of de commissaris van de Koning. Het
onderwerp moet actueel zijn(bijvoorbeeld n.a.v. berichtgeving in de media) maar niet urgent.
De vragen moeten binnen vier weken worden beantwoord.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening Antwoord
3396 3396 VRAGEN van de fracties GL en D66, Experiment kiesrecht vanaf 16 jaar_pdf Sahin, H., Oosterop-van Leussen, H.R. gl
d66
22-05-2018

Zoeken