Vragen en antwoorden

Het stellen van schriftelijke vragen door Statenleden is om over een bepaald onderwerp politieke
vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten en/of de commissaris van de Koning. Het
onderwerp moet actueel zijn(bijvoorbeeld n.a.v. berichtgeving in de media) maar niet urgent.
De vragen moeten binnen vier weken worden beantwoord.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening Antwoord
3572 3572 VRAGEN fractie CDA - Opheffen snelbuslijn 386 Oegtstgeest - Den Haag_pdf Rogier, M.R., Sandick - Sopers, M.A.C.M. van cda 13-11-2019
3571 3571 VRAGEN van de fracties VVD en CDA - Vervolgvragen N59_pdf Nelisse, R.M.L., Hoogland, E.N.W., Rogier, M.R. vvd
cda
13-11-2019

Zoeken