Vragen en antwoorden

Het stellen van schriftelijke vragen door Statenleden is om over een bepaald onderwerp politieke
vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten en/of de commissaris van de Koning. Het
onderwerp moet actueel zijn(bijvoorbeeld n.a.v. berichtgeving in de media) maar niet urgent.
De vragen moeten binnen vier weken worden beantwoord.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening Antwoord
3359 3359 VRAGEN Statenfractie PvdA D66 Burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch Matil, N.K.O., Oudenhoven, J. van pvda
d66
16-01-2018

Zoeken