Vragen en antwoorden

Het stellen van schriftelijke vragen door Statenleden is om over een bepaald onderwerp politieke
vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten en/of de commissaris van de Koning. Het
onderwerp moet actueel zijn(bijvoorbeeld n.a.v. berichtgeving in de media) maar niet urgent.
De vragen moeten binnen vier weken worden beantwoord.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening Antwoord
3516 3516 VRAGEN Statenfractie VVD GL CDA PvdA D66 Eurovisie Songfestival in Zuid-Holland ? Weide, R.F., Vermeulen, F., Bonnevits-de Jong, L., Hunnik, A. van, Stolk, M., Koning, A.L., Oosterop-van Leussen, H.R. vvd
gl
cda
pvda
d66
20-05-2019

Zoeken