Vragen en antwoorden

Het stellen van schriftelijke vragen door Statenleden is om over een bepaald onderwerp politieke
vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten en/of de commissaris van de Koning. Het
onderwerp moet actueel zijn(bijvoorbeeld n.a.v. berichtgeving in de media) maar niet urgent.
De vragen moeten binnen vier weken worden beantwoord.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening Antwoord
3521 3531 VRAGEN fractie CDA, Gevaarlijke kruising N217_pdf Stolk, M. cda 19-07-2019
3529 3529 VRAGEN fractie PvdD, Vergassen ganzen RTHA_pdf Viegen, A.H.K. van pvdd 18-07-2019
3530 3530 VRAGEN fracties PvdD en FvD, 5G_pdf Viegen, A.H.K. van, Sandmann, M.P.C. pvdd
null
18-07-2019
3528 3528 VRAGEN Statenfractie VVD Een loket voor strandondernemers Bonnevits-de Jong, L. vvd 16-07-2019

Zoeken