Vragen en antwoorden

Het stellen van schriftelijke vragen door Statenleden is om over een bepaald onderwerp politieke
vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten en/of de commissaris van de Koning. Het
onderwerp moet actueel zijn(bijvoorbeeld n.a.v. berichtgeving in de media) maar niet urgent.
De vragen moeten binnen vier weken worden beantwoord.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening Antwoord
3549 3549 VRAGEN Statenfractie GroenLinks Uitrol 5G-netwerk Stepanyan, A., Klumpes, R. gl 13-09-2019
3548 3548 ANTWOORDEN fractie DENK Dreigend tekort drinkwatervoorziening uit de Maas_pdf Çelik, M. denk 12-09-2019 08-10-2019
3547 3547 ANTWOORDEN fractie PvdD, Stalbrand Streefkerk_pdf Hoogerwerf, H.M.M. pvdd 10-09-2019 01-10-2019

Zoeken