Vragen en antwoorden

Het stellen van schriftelijke vragen door Statenleden is om over een bepaald onderwerp politieke
vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten en/of de commissaris van de Koning. Het
onderwerp moet actueel zijn(bijvoorbeeld n.a.v. berichtgeving in de media) maar niet urgent.
De vragen moeten binnen vier weken worden beantwoord.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening Antwoord
3542 3542 VRAGEN Statenfractie SP Achterstallig onderhoud recreatiegebieden Staatsbosbeheer Hoogendam, F.J. sp 15-08-2019
3541 3541 VRAGEN statenfractie VVD, Artificiële Intelligentie_pdf Hoogland, E.N.W., Zevenbergen, E.F.A. vvd 12-08-2019

Zoeken