Vragen en antwoorden

Het stellen van schriftelijke vragen door Statenleden is om over een bepaald onderwerp politieke
vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten en/of de commissaris van de Koning. Het
onderwerp moet actueel zijn(bijvoorbeeld n.a.v. berichtgeving in de media) maar niet urgent.
De vragen moeten binnen vier weken worden beantwoord.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening Antwoord
3541 3541 ANTWOORDEN fractie VVD, Artificiële Intelligentie_pdf Hoogland, E.N.W., Zevenbergen, E.F.A. vvd 12-08-2019 17-09-2019
3542 3542 ANTWOORDEN fractie SP Achterstallig onderhoud recreatiegebieden Staatsbosbeheer_pdf Hoogendam, F.J. sp 15-08-2019 08-10-2019

Zoeken