Vragen en antwoorden

Het stellen van schriftelijke vragen door Statenleden is om over een bepaald onderwerp politieke
vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten en/of de commissaris van de Koning. Het
onderwerp moet actueel zijn(bijvoorbeeld n.a.v. berichtgeving in de media) maar niet urgent.
De vragen moeten binnen vier weken worden beantwoord.

Nr. Titel Indiener(s) Partij Indiening Antwoord
3730 3730 VRAGEN fractie VVD - Digitaal data-onderzoek naar criminele indicatoren bedrijventerreinen_pdf Waaij, P.H.A., Zevenbergen, E.F.A., Zilverentant, H.L. vvd
vvd
vvd
22-02-2021

Zoeken