deelnemende politieke partijen

Op deze pagina vindt een overzicht van de registreerde politieke partijen die deelnemen aan de Statenverkiezingen in de provincie Zuid-Holland.
In de provincie Zuid-Holland zijn 4 kieskringen nl. : Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Leiden.
Het hoofdstembureau van kieskring Den Haag treedt op als Centraal Stembureau. De contact gegevens kunt u elders op deze pagina vinden.

Kandidatenlijsten provinciale staten- en waterschapsverkiezingen definitief

Nieuwsbericht | 15-02-2019 | 10:45


Op 14 februari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in drie beroepszaken rond de kandidaatstelling voor de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. Daarmee zijn de kandidatenlijsten voor de verkiezingen op 20 maart definitief vastgesteld.
Er was beroep ingesteld door de PSP tegen de vaststelling van alle kandidatenlijsten voor alle provinciale staten en waterschapsverkiezingen, omdat de processen-verbaal niet op internet te vinden zouden zijn. Er was geen griffierecht betaald en het beroep werd niet-ontvankelijk verklaard.

Er was beroep ingesteld door enkele kiezers tegen de vaststelling van de VVD-lijst in de provincie Zuid-Holland omdat de aanduiding niet zou stroken met de inhoud van de partij. Het beroepschrift van één appellant voldeed niet aan de vereisten en het beroep werd niet-ontvankelijk verklaard. In de beroepszaak van de andere appellant oordeelde de Afdeling dat een centraal stembureau de vermeende omstandigheid dat de VVD frauduleus is, niet mag betrekken bij de beoordeling van een kandidatenlijst. Het beroep werd ongegrond verklaard.

Er was beroep ingesteld door de Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) tegen de handelswijze van de gemeente Den Haag bij het afleggen van ondersteuningsverklaringen. De appellant was niet aanwezig bij de zitting. Het beroep werd niet-ontvankelijk verklaard.


Op vrijdag 8 februari heeft het centraal stembureau de kandidatenlijsten vastgesteld voor de verkiezing van de Provinciale Staten van Zuid-Holland op 20 maart 2019. Er doen in totaal 17 partijen mee aan de provinciale statenverkiezing.

Uitgelicht

Zoeken